Symposium Program

(Click to download the program as a .pdf file)

14. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU
  The 14th International Hisarlı Ahmet Symposium

 Hafıza, Mekan ve Müzik / Memory, Space and Music

23-24-25-26 MAYIS / MAY 2024
www.hisarliahmet.org

P R O G R A M / P R O G R A M M E  

23 MAYIS PERŞEMBE / THURSDAY, 23rd of MAY
09:00 KAYIT / REGISTRATION
10:00 AÇILIŞ TÖRENİ / OPENING CEREMONY
Salon 1 / Hall 1 (YouTube Canlı Yayın / Live)
Konser / Concert
Mehmet Sevim
(Ney) - R. Oğuzhan Kavukçu (Bağlama) - Mehmet Özdemir (Perküsyon)
11:00 ARA / BREAK
11:15 KONFERANS
"Müziğin Mekanı Eser"
Ersin Antep (Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker) 
12:15 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 1 / SESSION 1
Oturum Başkanı / Chair: Emel Funda Türkmen
OTURUM 2 / SESSION 2
Oturum Başkanı / Chair: Dilek Zerenler
Adaptation Strategies Towards the Industry 5.0: Cases in the Field of Music 
Lilian Tonella Tüzün 
Video Oyunların Sesli Hafızası: Leitmotifler
Ekin Ilgın Demirhan
Memory, Space and Music: 'Spiritual' (1926) By Pierre-Octave Ferroud
Flavio Apro, Marcus Alessi Bittencourt
Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa'nın Azerbaycan Müziğindeki Yeri
Ulviyye Niymet, Duygu Sökezoğlu Atılgan
Sculptures that speak: Exploring the Potential of Sound Art in Public Spaces 
Mina Hazal Taşcı, Bilgütay Kaan Öztürk
Kültürel Planlama: Hatay Kültür Envanteri Rotalarının Belirlenmesi
Muhammed Emin Oğuz
Ses Manzaralarını Genişletmek: Gençkal'ın Liquid Spaces (Akışkan Alanlar) Eserine Analitik bir Yaklaşım
Berkant Gençkal
 21. Yüzyılda Enstrüman Yapım Perspektifinde Fütürizm
Uğur Çiçek, Özgür Turan
Müzik Teknolojisinde Hafıza ve Mekan
Cihan Işıkhan
Türkiye'de Bulunan Konservatuvarların Yapılanmalarının İncelenmesi
Rumeysa Çalışkan, Duygu Sökezoğlu Atılgan
15:10 ARA / BREAK
15:30 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 3 / SESSION 3
Oturum Başkanı / Chair: Nilgün Sazak
OTURUM 4 / SESSION 4
Oturum Başkanı / Chair: Fırat Kutluk
Performans Tasarımında Sanatlararası İlişkisel Yaklaşımlar
Elif Özbek
Farklı Öğrenen Görme Engelli Bireyleri Müzik Eğitimi Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri
Batuhan Kil,  Emel Funda Türkmen
Yoksa Saygun Haklı Mı? Konser Programlarında Türk Bestecilerinin Eserlerinin Yer Alma Durumu
İpeksu Mağden
Otizmli Müzik Eğitimcisinin Zihinsel Engelli Öğrencinin Müzik Eğitimine Katkı Sağlama Sürecinin İncelenmesi: Vaka Örneği
Recep Ege Altıncıoğlu, Emel Funda Türkmen
İstanbul Fener Rum Patrikhanesinin ve Rum Ortodoks Dini Müziğinin Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma
Bilge Mutugan Atila, Duygu Sökezoğlu Atılgan
21. Yüzyıl Müzik Praktiklerinde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Çalgı Teknolojilerine Olan Etkisi
Zeynep Simay Al, Lilian Tonella Tüzün
Günümüz Ses ve Müzik Praktiklerinin Çalgı Teknolojilerine Olan Etkisi
Ayşe Sare Şanda, Özgür Turan
Sound of Noise Filmindeki 1 Şehir ve 6 Davulcu İçin Müzik Eserinin İncelemesi
Ekin Ilgın Demirhan 
Çalgı Yapımı Atölyelerinde CNC Kullanımı; Otomasyon Teknolojilerinin Getirdikleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar
Barış Berk Kahraman, Özgür Turan
Film Müzikleri Yaratıcılık ve Çalışma Yöntemleri
Emel Örgün
17:00 ARA / BREAK
20:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym
PANEL
"Kütahya Müzik Kültürü ve Anılarla Hisarlı Ahmet I"
Mesut Tezcan
Mehmet Nuri Uygun
Moderatör: Süleyman Şenel (İstanbul Teknik Üniversitesi) 
  24 MAYIS CUMA/ FRIDAY, 24th of MAY
09:00 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 5 / SESSION 5
Oturum Başkanı / Chair: Türev Berki
OTURUM 6 / SESSION 6
Oturum Başkanı / Chair: Göktan Ay
Benlik ve Müzik; Besteci İcracıdan Ne İster?
Doğu Can Hekimoğlu
Kantemiroğlu'na Ait Bûselik Aşîran Peşrevi'nin 17. Yüzyıldan Günümüze Makam Seyir Özelliği ve Farklı Nota Örneklerinin İncelenmesi
İlknur Mert, Oğuz Karakaya
Yaratım Biçimi ve Çalgıcı Yetiştirme Şekli Olarak Kolektif Kompozisyon
Onur Dülger
Kent Kültüründe Gazinolar Örneği
Büşra Bardakçı
Etiğe Uygun Ses Klonlama: Kılavuzlar ve Pratikler
Seyhan Canyakan
Türkiye Âşık Müziği Atlası İçerisinde Kars Yöresi Örneklemi
Tolgahan Tiktaş
Sanaldan Gerçeğe: Yapay Zeka ile Üretilen Seslerin Doğal Seslerle Karşılaştırılması
Erdem Özkan, Seyhan Canyakan
Çanakkale İli Lapseki İlçesinde Doğmuş Roman Kökenli Müzisyenlerin Müzik Kariyerleri Üzerinde Bir İnceleme
Fikret Toksözlü
10:30 ARA / BREAK
11:00 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 7 / SESSION 7
Oturum Başkanı / Chair: Metin Baş
OTURUM 8 / SESSION 8
Oturum Başkanı / Chair: Cihan Işıkhan
TRT Ankara Radyosu ve Kurumsal İstihdam Kapsamında Kadın Enstrüman İcracıları
Elif Özen
Hangi Çalgı Hangi Renktir?: Geleneğin İcadı Bağlamında 'Renk Saz' Fenomeni ve Pratiğine Bağlama ve Nefesli Saz İcracıları Örneğinde Bir Bakış
Sami Emrah Gerekten
İnternet Ağının Mekânları Olarak Platformlar ve Platformlar Arası Etkileşim: İçererek Aşma Bağlamında "Spotify" Örneği
Özge Yahşi
Bağlama Eğitiminde Tezene Tavırlarının Öğretiminde Repertuar Seçimi
Dergah Acun
Dijital Kültür ve Müzik İlişkisinde Belirleyici Bir Pencere: Dikkat Ekonomisi
Serdar Erkan
17. Yüzyılda Ali Ufkî Bey ve Kantemiroğlu Tarafından Notaya Alınan Aynı Eserlerin Makam, Usul, Form ve Seyir Yönüyle İncelenmesi
İlknur Mert, Oğuz Karakaya
Müzik Piyasasında "Dijital" Var Oluş: Kerem Türkaydın ve Candid Music Örneği
Gökçen Tekin
Nayi Osman Dede'nin Miraciye Adlı Eserinin Segah Tevşih ve Segah Bahri Bölümlerinin İncelenmesi ve Makamsal Analizi
Fikret Toksözlü, Oğuz Karakaya
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 9 / SESSION 9
Oturum Başkanı / Chair: Lilian Tonella Tüzün
OTURUM 10 / SESSION 10
Oturum Başkanı / Chair: Duygu Sökezoğlu Atılgan
Namık Seyhun Binzet Osmanlı Çoksesli Türk Müziği Nota ve Kartpostal Arşivi
Uğur Türkmen
Müzik ve Hafıza Bağlamında Gelenekten Geleceğe Çalgı Öğretimi ve Toplu İcra Dersi: İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Örneği
Büşra Erim, Nilgün Sazak
Yapay Zeka Destekli 3D Sanal Eğitmenlerin Eğitim Süreçlerine Katkıları: SozyAI Elif Modeli Üzerinden Bir İnceleme
Seyhan Canyakan 
Sevdalinka Eğlenceleri ve Müzikli Komünitas 
Vasfi Emre Tezcan, Zeynep Gonca Girgin
Dört Fotoğraf, Dört Dönemeç 
Türev Berki
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Propaganda Şarkıları
Beste Göbelez
"Raslamsız" Aleatori: Usmanbaş, Solo Piyano ile 12 Çalgı
Gözde Gürün Demireriden, Türev Berki
Sanal Ortamda Yapılan Ses Eğitimi Çalışmalarının İçerik İncelemesi
Şehriban Akbaba, Nilgün Sazak
15:00 ARA / BREAK
15:30 SÖYLEŞİ
"Kütahya Müzik Kültürü ve Anılarla Hisarlı Ahmet II"
Mustafa Hisarlı
İsmail Pektaş
16:30 ARA / BREAK
17:00 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 11 / SESSION 11
Oturum Başkanı / Chair: Seyhan Canyakan
OTURUM 12 / SESSION 12
Oturum Başkanı / Chair: Uğur Türkmen
Türk Konulu Operaların Oryantalizm Eleştirisi Üzerinden İncelenmesi  
Kerem Aksen, Okan Murat Öztürk
Geçmişten Günümüze Müzik Dinleme Araçları
Aykhan Khalilli, Nilgün Sazak
Teori Solfej Eğitiminde Yeni Dizi Öğretimlerinin Gerekliliği
Beste Emek
Sürrealizm, Bilinçdışı ve Kendiliğindenlik: 'Bahar Ayini'nin Yeniden Keşfi
İsmail Hakkı Burdurlu
Eğitimciler Öğrencilerine Ne Anlatıyor: Keman Hikayeleri
Hafize Yeşilbağ
Türk Mitolojisindeki Müzikal Unsurların Kültürel Bellek Ekseninde İncelenmesi
Aysun Yılmaz, Nilgün Sazak
Sinemada Müzik Kullanımı Bağlamında Béla Tarr'ın "Torino Atı" Filmi Üzerine Bir İnceleme
Hakan Yılmaz
Ölümünün 10.Yılında Bütün Yönleriyle Ertuğrul Oğuz Fırat
Cansu Yücel
25 MAYIS CUMARTESİ / SATURDAY, 25th of MAY
09:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 13 / SESSION 13
Oturum Başkanı / Chair: Hanefi Özbek
OTURUM 14 / SESSION 14
Oturum Başkanı / Chair: Veli Yöntem
Müzik ve Sanat: Bilişsel Yolları Keşfetmek
Selin Oyan Küpeli 
Bir Müzisyen  Dağarı: George Crumb'ın Solo Piyano Müziğinde Diğer Bestecilerin Etkileri
Ilgın Uysal 
Klasik Türk Müziği Alanında Tarihi Seyir İçerikli Tez Çalışması Yürütme Sürecinde Yaşanan Problemler
Özge Şen Tuncel
Ivan Galamian ve Bir Müzikal Gelişim Durağı Olarak: Meadowmount
Elif Yaygıngöl Şehirli
Kadıköyü'nde Bir Musiki Hocası: Sinekemani Nuri Duyguer
Hüseyin Kıyak, Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Azerbaycan'da Tar için Bestelenmiş Konçerto Repertuarına Genel Bir Bakış
Emre Eryılmaz
Dikey Zamanın Kolektif Yaratımı: Terry Riley ve La Monte Young'ın Minimalist Eserleri Üzerine Bir İnceleme
Uğur Cihat Sakarya
Piyano Eğitimcilerinin Kayıt Dinlemeye İlişkin Öneri ve Söylemleri
Sude Zarife Özdamar
Müziğin Görselleştirilmesi: Grafik Tasarım ve Müzikal Temsilin Kesişimi
Selin Oyan Küpeli 
Keman Eğitiminde Ordu Türkülerinin Kullanılabilirliği ve Yorumlama Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme
Bahar Öz, Gonca Görsev Kılıç
10:30 ARA / BREAK
11:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 15 / SESSION 15
Oturum Başkanı / Chair: Ersin Antep
OTURUM 16 / SESSION 16
Oturum Başkanı / Chair: Sami Emrah Gerekten
Müzik Notalarını Braille Nota Yazısına Dönüştüren Programların İncelenmesi
Tolga Kendüzler, Oğuz Karakaya
Osmanlı Sarayındaki Patronaj Etkilerinin Müzisyenler ve Eserleri Üzerine Etkileri: III. Selim ve II. Mahmud Özelinde
Emre Taha Özcan
Okulların Fiziksel Donanımlarında Müzik Eğitimi Verilen Sınıfların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İmren Öz Keser
Buselik Makamı ve Nihavend Makamının XV. XX. Yüzyıllar Arasındaki Tariflerinin Analizi ve Arel Sistemi ile Karşılaştırılması
Serkan Zevkibol
Bir Musiki Hamisi ve Mahfili: Sait Halim Paşa ve Yalısı
İremnur Yaşar
Perde-Perspektif Analiz Modeli
Burak Kesgin 
"Proto-Turkic Homeland" Projesi Özelinde Video Oyunlarında Ses Mekansallaştırma
Aybike Özsöyke, Cihan Işıkhan
Kültürel Hatıradaki Yavuz Çetin ve Blues Müzik
Onur Şekercioğlu
Yeni Maarif Modeline (2024) Yönelik 2018 Müzik Öğretim Programına Dayalı İhtiyaç Analizi
Seçkin Seçil Başaran
Üçüncü Yeniler: Akışkan Modernitenin Tınısal Görünümleri
Duygu Aralan
12:30 ARA / BREAK
13:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 17 / SESSION 17
Oturum Başkanı / Chair: Berkant Gençkal
OTURUM 18 / SESSION 18
Oturum Başkanı / Chair: Filiz Yıldız
Çanakkale'nin Kültür Yaşamında Konser Mekanlarının Nitelikleri
Derya Şentürk
"Her İkisinden De!" Bir Alnar Bestesinde Hafızanın İzleri
Murat Haliloğlu, Nevin Şahin
Toplumsal Hafıza Mekânları Olarak Musiki Dernekleri: Giresun İli Örneği
Serdar Özdoğan
Bela Bartok ile Ahmet Adnan Saygun'un Türkiye Gezisi ve Bestecilerin Viyola Konçertolarına Genel Bir Bakış
Cansu Yılmaz
Sermaye, Kimlik, Mekân ve Müzik İlişkisi Bağlamında Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi
Emin Yıldırım
Elektronik Dans Müziğinde Ritüelistik Yön: Sufi House Örneği
Nisa Yağcıoğlu, Aykut Barış Çerezcioğlu
Gelibolu Mevlevihanesi Özelinde Hafıza Mekân ve Müzik
Burak Demirbaş
Elektronik Dans Müziğinde Postmodern Kimlik: Anatolian Sessions Örneği
Irmak Tunay
Hafıza, Mekan, Müzik: Norveç Black Metal'de Pagan Mirası
Aykut Barış Çerezcioğlu
Sanal Dolby Atmos: Dolby Atmos Stüdyo Simülasyonu
Özgür Ozan Atmaca, Arda Eden
14:30 ARA / BREAK
15:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 19 / SESSION 19
Oturum Başkanı / Chair: Emel Funda Türkmen
OTURUM 20  / SESSION 20
Oturum Başkanı  / Chair: Bilgütay Öztürk
Nubar Tekyay'ın Gazino Sahnesindeki İcra Tavrının Radyo Kayıtlarındaki İcra Tavrıyla Mukayesesi
Süleyman Barış Demirdirek
İşletmelerde Koro Etkinliklerinin Çalışanlara Olan Etkileri Möö'den Mi'ye
Seval Yıldız
Dijital Çağda TRT Radyoları: Geleneksel Radyo Yayıncılığından Çevrimiçi Medyaya Geçiş
Günce Yalınkılıç, Erdinç Yalınkılıç
Klasik Kemençe İcrasında Kadın İcracıların Rolü: Fahire Fersan ve Hadiye Ötügen Örneği
Oğuz Karakaya, Hasret Bereketoğlu
Endülüs'te Kültürel Hafızanın Temsili Olarak Cante Jondo
Adil Koray Barut
Güzel Sanatların Tinsel Alandaki Özerkliği ve Bir Ritüel Olarak Konser
Barış Gürkan
Gitar İcracılarının Sıra dışı Mekanlarda Sıradışı Konserleri
Kadir Eken
Kemençede Meşk Silsilesi ve Ekoller
Ezgi Coşkunpınar
Bağlamanın Standardizasyonu İçin ChatGPT'nin Önerilerinin İncelenmesi
Filiz Gürer Yücel
Membran Tipi Bas Frekans Yutucu Akustik Panel Tasarımı ve Akustik Laboratuvar Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Doğancan Akbay, Suat Vergili, Feridun Öziş
20:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym
PANEL
"Ethical and Artistic Considerations of AI Music and Robotic Performance"
Panayiotis Kokoras (North Texas University)
Marcus Alessi Bitencourt (Maringá State University)
Moderator: Onur Dülger (Anadolu University)
26 MAYIS PAZAR / SUNDAY, 26th of MAY
09:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 21 / SESSION 21
Oturum Başkanı / Chair: Yunus Emre Uğur
OTURUM 22 / SESSION 22
Oturum Başkanı / Chair: Emel Funda Türkmen
Ahmet Yakupoğlu'nun Minyatürlerinde Müzik Unsurunun Göstergebilim Açısından İncelenmesi
Saide Sezen, M. Nevra Küpana
15. Yüzyıl Anadolu Edvar Geleneğinin Musiki Nazariyatı ve Uygulamasında Sembolizm
Artemur Orkun Gündoğdu, Nilgün Doğrusöz
İlköğretim Müzik Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma
Anıl Yürük, Duygu Sökezoğlu Atılgan
Beste-i Kadimlerden XVIII. Yüzyıl'a Mevlevi Ayinlerinde Ortak İzlere Genel Bir Bakış: Devr-i Kebir ve Devr-i Revan Usul Örnekleri
Merve Örenç Akyol
Hammâmizâde İsmail Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey'in Mahur Makamı Bağlamında Sünbüle Perdesi Kullanımları
Emrah Tuncel
Hafızanın İzini Formda Sürmek: 19. Yüzyıl Bestecilerinde Şarkı Formu Caner Bektaş, Nevin Şahin, Cenk Güray
Fevziye Kıraathanesi ve Muallim İsmail Hakkı Bey Ekseninde Osmanlı'da Sessiz Sinema ve Müzik
Dilhan Yavuz
20. Yüzyıl Türk Kanun Sanatında Virtüoz Bir Portre: Ahmet Yatman
Kadriye Bozkurt Hepkorucu, Aslıhan Eruzun Özel
Müzelerde Sanat Eğitimi: Troya Müzesi Örneği
Ezgi Ertek Babaç
Türk Mûsikîsi Eserlerinde İcrâ Farklılıkları; Temelleri, Katkıları ve Tartışmalar
Günay Günaydın
10:30 ARA / BREAK
11:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 23 / SESSION 23
Oturum Başkanı / Chair: Chiew Hwa Poon
OTURUM 24 / SESSION 24
Oturum Başkanı / Chair: Filiz Yıldız
Jazz Interpretations of Selected Compositions by F. Chopin
Martyna Rodzeń
Türkiye'de 2023 Yılında En Çok Dinlenilen Şarkıların İncelenmesi: Spotify Örneği
Buket Aydıner, M. Nevra Küpana
From Sound to Space: Experiencing Philips Pavillion
İrem Yalçıner
20. yy başında "Paralel Armoni" Tekniğinin Caz'daki Yansımaları: Maurice Ravel'in Bill Evans'ın Müziğine Etkileri
Utku Tamer
"Notes did not really quite speak": Production-Informed Approach on Providing Feedback to Eurogenetic (Western Classical) Music Performers
Emre Ekici
Müzikte İnsan-Merkezcilik Paradoksu: "Anti-Türcü Müzik" İmkânları
Şebnem Edikli
Cultural Heritage and Memory: Introduction Aşık Veysel Through Museum Education
Elif Özcan 
"Nosferatu: Bir Dehşet Senfonisi" Filminin Müzikal Analizi: Mekân, Atmosfer ve İzleyici Algısı
Aleyna Aydın, M. Nevra Küpana
Artificial Intelligence and Music. Advantages and Disavantages of AI Support in the World of Music
Angelika Pacuta
Türkiye'de Caz Müziğin Araçsallaşması: "Marka İçinde Marka Yaratmak" ve Miles Davıs ile Anlam İnşası
Minen Çalış
12:30 ARA / BREAK
13:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 846 4380 9206 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 25 / SESSION 25
Oturum Başkanı / Chair: Elif Özbek
OTURUM 26 / SESSION 26
Oturum Başkanı / Chair: Felipe Vargas Magdaleno
Hit Like a Girl: Enstrüman Seçiminde Cinsiyet Kalıplarını Kırmak
Burçe Ulubilgin Çuhadar
Memory and Space in Western Music Tradition
Lilian Tonella Tüzün
Ortaöğretim (Lise) Düzeyinde Yapılan Koro Çalışmalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi
Ali Çetinkaya
Interdisciplinary Perspective on Art Education at the Intersection of 'Music and Architecture'
Ayşegül Göklen Yılmaz, Mehmet Göklen
Koro Dizilişlerinin Müziksel Sonuçlara Etkisi
Mete Gökçe
Polish Pedagogical Piano Literature
Malgorzata Zarębińska, Piotr Grodecki
Geleneksel Meşk Sisteminden Çevrimiçi Meşk Sistemine: Türk Musikisi Eğitimindeki Dönüşüm
Uğur Alkan
Exploring Constant Structure Reharmonization in Brazilian Rhythms:  A Fusion of Tradition and Innovation
André Ricardo Sarmanho
14:30 ARA / BREAK
15:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 27 / SESSION 27
Oturum Başkanı / Chair: Ali Erim
Müzik ve Çalgı Eğitiminde Flipped Clasroom (Ters Yüz Edilmiş Sınıf) Modelinin Kullanımına Yönelik Alanyazın Taraması
Emine Betül Onur
Çocuk Korosu Performanslarında Sahne Koreografileri için Bir Model Önerisi
Ebru Gökçe
Herkes Müzisyen mi Oldu? Yapay Zekâ Müzik Oluşturucusu Suno Örneğinde Müzik Üretimi ve Otantisite
Selim Tan
16:30 ARA / BREAK
17:00 Zoom ID: 934 8988 6878 Passcode: Hisarlisym
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI / EVALUATION MEETING
Uğur Türkmen
Lilian Tonella Tüzün