Symposium Program

(Click to download the program as a .pdf file)

  13. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU
The 13th International Hisarlı Ahmet Symposium
"Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı" / "The Theoretical Background of Music Performance"
8-9-10-11 HAZİRAN / JUNE 2023
www.hisarliahmet.org
P R O G R A M / P R O G R A M M E
  8 HAZİRAN PERŞEMBE / THURSDAY, 8th of JUNE
09:00 KAYIT / REGISTRATION
10:00 AÇILIŞ TÖRENİ / OPENING CEREMONY
Salon 1 / Hall 1 + (YouTube Canlı Yayın / Live)
Konser / Concert
Mehmet Sevim (Ney) - R. Oğuzhan Kavukçu (Kopuz) - Mehmet Özdemir (Perküsyon)
11:00 ARA / BREAK
11:15 KONFERANS
"To do…or not to do"
Oscar Machionni
(Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker)
The University of Texas at El Paso, USA
12:15 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 1 / SESSION 1
Oturum Başkanı / Chair: Türev Berki
OTURUM 2 / SESSION 2
Oturum Başkanı / Chair: A. Serkan Ece
Yedirimli Seslerle Seyr-i Natık: Batı Müziği Eğitimi Verilen Konservatuvarlarda Makam Öğretimi için Bir Uyarlama
Hafize Yeşilbağ 
Orkestra Arp Sanatçısı Bakış Açısıyla Nota-Performans İlişkisi
Gözde Ece Yavaş Öztürk
Beklenmedik Değişimlerde Dört İcracı:
Samuel Barber Opus 6/I
Senem Hazal Taşar
Modellenen Recorder Enstrümanı ile Eğitim Animasyonu Oluşturulması ve Üç Boyutlu Yazıcı ile Basılan Recorder'ın Akustik Performansının İncelenmesi, Uğur Gürman, Ümit Gürman
Kendin-Yap (DIY) Kültürünün Bir Başka Yansıması: Analog Modüler Sentezleyici Tasarımı, Arda Eden Yorgo Bacanos'un Mahur Aranağme İcrasının Analizi
Mehmet Alişan Budak, Cenk Güray
"3 Keman - 1 Çello": Çocuk Orkestraları için İdeal Bir Düzenleme Modeli (mi)?, Filiz Yıldız  Çevrimiçi Müzik Performansının Otizmli Bireylerin Sosyalleşme Süreçlerine Etkisi: İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Örnek Olayı
Recep Ege Altıncıoğlu, Orçun Berrakçay
15:00 ARA / BREAK
15:30 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 3 / SESSION 3
Oturum Başkanı / Chair: Cihan Işıkhan
OTURUM 4 / SESSION 4
Oturum Başkanı / Chair: Yiğit Aydın
Profesyonel Müzik Eğitimi Alan Otizmli Öğrenciler için Repertuvar Seçimi Stratejileri, İpek Aktürk  Münekkit Adayları için Müzik Kritiğinin Bileşenleri
İsmet Karadeniz 
Türk Müziğinde Besteci – İcracı Arasındaki İcra Farklılıklarının İncelenmesi: Tanburi Cemil Bey Örneği, Çağhan Adar Bestecinin İcracıya Tanıdığı Özgürlük: Terry Riley'nin "In C" Örneği
Deniz Tunçer
Müzik Performansının Müzisyen Sağlığına Yansıması: Müzisyen Gözünden Fiziksel Rahatsızlıklar
Şevval Satıcı, Ahmet Serkan Ece, Şebnem Avcı
İleri Flüt Teknikleri ve Ian Clarke'ın "The Great Train Race" Adlı Eseri Üzerine Bir Performans Değerlendirmesi
Bahar Sarıboğa Akca, Çiler Talu 
Bir Düalite Ekseninde Üç Yorum: Saygun, Opus 76/III, Refikcan Taşar 4 - 4 - 2, Türev Berki
17:00 ARA / BREAK
17:15 Salon 1 / Hall 1
PANEL
"Hisarlı Ahmet ve Kütahya Türküleri"
Süleyman Şenel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Mustafa Hisarlı (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Sanatçısı)
  9 HAZİRAN CUMA / FRIDAY, 9th of JUNE
09:00 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 5 / SESSION 5
Oturum Başkanı / Chair: Hakan Cevher
OTURUM 6 / SESSION 6
Oturum Başkanı / Chair: Eylem Önder
Bestecinin Gözünden: Yusuf İzeddin Mesçi'nin "Şarapnellere Tesadüf" İsimli Eserinin Betimsel Analizi
Muzaffer Soner Yılmaz
İstanbul Kemençesi Bağlamında Bilinçli Dinleme ve Performansın İfadesi: Nüans, Dinamikler ve Süsleme Elemanları
Ezgi Özkan, Nesibe Özgül Turgay
Karadeniz Müzik Arşivi (KARMA) Örnekleminde Müzik Arşivlerinin Geleneksel Müzik Performanslarının Kuramsal Art Alanına Yönelik Rolü ve İşlevleri, Abdullah Akat  Theoretical Background in Performance: Corrêa de Oliveira's Piano Sonata (2022) Example
Lilian Maria Tonella Tüzün
Dijital Sanatın Yükselişi: NFT'ler, Yapay Zekâ ve Metaverse ile Güçlendirilmiş Müzik Performansları
Furkan Gültekin
“Music Education: Note” ile Nota Öğrenimi
Uğur Gürman, Ümit Gürman
Çağdaş Müzikte Yorumculuk Eğitimi
Onur Dülger 
Modern ve Barok Kemanda Geleneksel Uygulama Teknikleri
Hale Basmacıoğlu 
10:30 ARA / BREAK
11:00 Salon 1 / Hall 1
KONFERANS
"El Cerrahı Gözüyle Çalgısal Müzisyen"
 Gürsel Leblebicioğlu
(Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker)
12:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 7 / SESSION 7
Oturum Başkanı / Chair: Abdullah Akat
OTURUM 8 / SESSION 8
Oturum Başkanı / Chair: Zafer Kurtaslan
Dolayımlanma Bağlamında Klasik Batı Müziği: Sosyal Medyada Söylem Yoluyla Anlam Aktarımı, Özge Cesur  Etnometodolojik Yaklaşımla Geleneksel Türk Müziklerinde Performans Olgusu, Ayten Kaplan
J. S. Bach'ın BWV 1003 La Minör Solo Sonatı Merkezinde Eski Müzik Yorumculuğu Biçimlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Müzikal Performans Analizi, Irmak Acar Eski Müzik Eserlerinin Yorumlanması için
Hermenötik Bir Çerçeve, Burak Basmacıoğlu
Cepheden Müziğe: Ne gördüler, ne düşündüler, ne hissettiler?
Uğur Türkmen  
Müzik Prodüksiyonu Perspektifinden Çok Kanallı Bateri Bileşenlerinin Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Sınıflandırılması
İsmet Emre Yücel, Ulaş Yurtsever
Sanal Gerçeklikte Somut Müzik Performansı
Arda Eden, Cihan Işıkhan
Minimalist Müziğin Performans İlkeleri:
"Different Trains" Örneği, Gözde Gürün Demireriden
15:00 ARA / BREAK
15:30 Salon 1 / Hall 1
KONFERANS
"Kayıp Bir Senfoninin İzinde"
Burak Tüzün
(Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker)
Hacettepe Üniversitesi
16:30 ARA / BREAK
17:00 Salon 1 / Hall 1 Salon 2 / Hall 2
OTURUM 9 / SESSION 9
Oturum Başkanı / Chair: Arda Eden
OTURUM 10 / SESSION 10
Oturum Başkanı / Chair: Uğur Türkmen
Notada Görünmeyeni Keşfetmek: Hikâyeyi Müzikle Anlatmak Üzerine Mephisto Vals Örneği
Fahrettin Eren Yahşi
Konservatuvar Eğitiminde Kuram-Uygulama Kutuplaşması: Müzik Formları Derslerinin Performansa Yönelik Uygulamalarla Zenginleştirilmesi, M. Erdem Çöloğlu
Ruhi Su ve Yorumun Kompozisyona Etkisi: Arioso Alla Turca
İsmet Karadeniz
Kodular ile "Blok Flüt Kılavuzu" Tasarım Örneği ve Nota Pozisyonu Öğretimi, Uğur Gürman, Ümit Gürman      
Boyutsal Performanslarda Kanal Tabanlı ve Nesne Tabanlı Ses Karşılaştırması, Cihan Işıkhan Tekrarın İcrası: Müzik Performansı Açısından
Tekrar Olgusunun Bilişsel ve Estetik Boyutları, Ferhat Çaylı
Yaşamda ve Müzikte Virtüözlük: Antik Yunan'a Bir Bakış
Ahu Köksal, Abdullah Onur Aktaş
 
  10 HAZİRAN CUMARTESİ / SATURDAY, 10th of JUNE
09:00 Gezi / Tour 
12:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
14:00 Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 999 222 1915 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 11 / SESSION 11
Oturum Başkanı / Chair: Filiz Yıldız
OTURUM 12 / SESSION 12
Oturum Başkanı / Chair: Lilian Maria Tonella Tüzün
Türk Mûsikîsi'nde Göz Ardı Edilen Bir Gerçeklik: Heterofoni
Günay Günaydın
Ofelia İmanova ve Rena Recebova'nın Yazmış Oldukları Kamança Mektebi Metodunun İçerik Analizi
Emre Kömürcü, Aslıhan Eruzun Özel
20. Yüzyılda Geliştirilen Flüt Çalım Teknikleri Hakkında Flüt Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Bilge Kara, Serenat İstanbullu
Müzik Eğitimi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla
Dijital Platformlar ve Akademinin Karşılaştırılması
Murat Gök 
Güzel Sanatlar Lisesi Ses Eğitimi Ders Sürecinin Yetenek Sınav Performansına Art Alan Açısından Etkileri
Derya Şentürk, Emel Funda Türkmen
Canlı Kodlama Performanslarında Müzik ve Görsel Tasarım Etkileşimi: Algorave Istanbul Örneği
İdil Acim, Arda Eden
Dijital Müzik Endüstrisinde Kayıt Standartlarının Son On Yılı: Streaming Servislerinin Ses Şiddeti Regülasyonları Örneği
Onur Karabiber
Roland Dyens'ın "A Night in Tunisia" Düzenlemesinde Yenilikçi Klasik Gitar Tekniklerinin İncelenmesi
Eyüp Mert Akyüz
15:30 ARA / BREAK
15:45 Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 999 222 1915 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 13 / SESSION 13
Oturum Başkanı / Chair: Emel Funda Türkmen
OTURUM 14 / SESSION 14
Oturum Başkanı / Chair: Oğuz Karakaya 
Yerel Kimlik Temsili Bağlamında Hopa Hemşinli Kimliğinin Müzik Performansları, Kübra Şahin Topal Müzik Performansında Çalgının Rolü
Kaya Kılıç 
İkinci Dünya Savaşı Döneminde Keman Yapımcılığı: Cremon'da Uyanış ve Umut Kemanları Projesi Örnekleri, Halide Karabiber Geçmişten Günümüze Ortamahalle Müzikleri
Melike Lehimler, Kardelen Erdem
İlhan Baran'ın Solo Piyano Yapıtlarının Güçlük Düzeyi Derecelendirmesi, Begümhan Kes Karakter Parçasının Kuramsal Art Alanının İncelenmesi
İdil Güney Şimşek
Başlangıç Düzeyi Caz Müziği Eğitiminde Repertuvar Seçiminin Önemi: Caz Trompet Örneği, Aytaç Aydoğdu Popüler Müziklerde Beğeninin Müzik Performansındaki Yansımaları: Pinhani ve Sakiler Örneği, Caner Bektaş, Nevin Şahin
  11 HAZİRAN PAZAR / SUNDAY, 11th of JUNE
09:00 Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 999 222 1915 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 15 / SESSION 15
Oturum Başkanı / Chair: İsmet Karadeniz
OTURUM 16 / SESSION 16
Oturum Başkanı / Chair: Çağhan Adar
Ruhsal Dengemizin Ritmi
Elif Nun Gökçe
Türk Müziğinin Çokseslendirilmesinde
Halid Recep Arman Yaklaşımı, Bahadır Çokamay
Antik Dönem Müziğinin İcra Özelliklerinin Lir Üzerinden Değerlendirilmesi, Mesude Elif Güngör Sarıkaya, Cenk Güray Müzik Performansında Beden Dili ve Kodları: İfade, Temsil, İzleyici Algısı ve Eğitim Perspektifleri , Çağrı Şen
Müzik Performansında Hareketin Rolü ve Önemi
Selin Oyan Küpeli
Türkiye'de Cazda Yerelleştirme Girişimleri ve "Türk Cazı" İhtilafı
Selim Tan
"Her Müziği Çalabilen Romanlar": Bir Sosyal Entegrasyon Eğilimi Olarak Tematik Konserler, Burçe Ulubilgin Çuhadar Sahne Kaygısını Yenme Yöntemi Olarak Mental Çalışma
Sevgünur Tandoğdu Kılıç
10:30 ARA / BREAK
10:45 Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 999 222 1915 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 17 / SESSION 17
Oturum Başkanı / Chair: Seyhan Canyakan
OTURUM 18 / SESSION 18
Oturum Başkanı / Chair: Duygu Sökezoğlu Atılgan
Müzik Öğretmeni Adaylarının Uygulamalı Alan Eğitimi Derslerine İlişkin Performans Sergileme Süreçleri Hakkındaki Görüşleri
Ebru Şen
Müzik Öğretmenlerinin Okul Müzik Eğitiminde Belirli Gün ve Haftalara Yönelik Çalışmalarına İlişkin Performans Art Alan İncelemesi
İmren Öz Keser, Emel Funda Türkmen
Müzisyenlerde Performans Kaygısı
Selin Oyan Küpeli
Flüt Çalımından Kaynaklı Oluşan Fiziksel Rahatsızlıklara Yönelik Profesyonel Flüt İcracılarının Görüşleri,
Kevser Taştemel, Bahar Sarıboğa Akca
Çalgı Yapım Sanatının Kurumsallaşması Sürecinde İzmir Devlet Konservatuvarının Yeri, M. Ufuk Güler Müzik Performansının Kuramsal Art Alanını Oluşturmada Müzikolojinin Gerekliliği, Mustafa Dağdeviren
Amerikalı Besteci Jeff Manookian'ın Gençlik Orkestraları için Düzenlemelerinin İncelenmesi
Bahadır Çokamay
Sosyal Medyada Yayınlanan Koro Çalışmalarına Yönelik Sanal ve Gerçek Seslendirmeler Üzerine Bir Değerlendirme
Ali Ayhan, Goncagül İşler
12:15 ARA / BREAK
13:30 Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 999 222 1915 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 19 / SESSION 19
Oturum Başkanı / Chair: Fakı Can Yürük
OTURUM 20 / SESSION 20
Oturum Başkanı / Chair: Yunus Emre Uğur
Performansın Sahne Arkası Olarak Müzisyen Röportajları: "Kobra Murat" Örneklemi, Şebnem Edikli Özel İlköğretim Okulları için Uluslararası Bakalorya Programı'nın Müzik Eğitimi Hazırlık Çalışmaları Açısından İncelenmesi, Seval Yıldız
Çalgı Tasarımı ve Yapımı Kapsamında Bağlama Çalgısında Bir Burgu Sistemi Önerisi, Servet Bal, Serenat İstanbullu Klasik Müzik Gerçekten Ölüyor mu?: Çağdaş Performans Yöntemleri Aysel Gökçe Eryılmaz
Ortaçağ Müziğini Yorumlamada Karşılaşılan Problemler Bağlamında Doğu Roma/Bizans Müziği Örneği, Erdinç Yalınkılıç La Quinte Estampie Real: Bir Transkripsiyonun Art Alanı
Serkan Özçifci, Ozan Karagöz
Nazariyat-İcra İkilemi: Bayatî Makamı ve Perdesi Örneği
Günay Günaydın, Caner Bektaş, Cenk Güray
Geleneksel Müzik Performansı İçerisinde "Destan Anlatıcıları"
Oğuzhan Akkuzu
15:00 ARA / BREAK
15:15 Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym Zoom ID: 999 222 1915 Passcode: Hisarlisym
OTURUM 21 / SESSION 21
Oturum Başkanı / Chair: Bahadır Çokamay
OTURUM 22  / SESSION 22
Oturum Başkanı  / Chair: Eylem Önder
Anarmonik Tonalitelerin Affect Theory Bağlamında Değerlendirilmesi İrem Yalçıner Bir Saygun Yapıtında Perde Organizasyonu: Opus 45/3
Çağlar Yalçın, Türev Berki
Klasik Müzik Yarışmaları ve Performans: Rekabet Ortamının Müzik Performansı Üzerindeki Etkileri, Emrah Ergene Müzisyenin Tiyatroda Değişen Performans Alanı: Görsel, İşitsel ve Uzamsal Açıdan Bir Değerlendirme, Ayşegül Dinç
Dinleyicinin Yorumladığı Yaşayan Bir Eser: "Dream House"
Uğur Cihat Sakarya
Campanella Tekniğinin Bağlama İcrasına Uyarlanması: Bozuk Düzen, Mızraplı İcra Örneği, Tolgahan Tiktaş
Ali Ufki Bey'in Kültürel Kimliğinin Osmanlı Makam Müziği Tarihi Hafızasının Oluşumuna Katkısı, Şengül Altun Öney Field Report on 3D Audio Capture of Solo Piano for Classical Music Productions, Emre Ekici, Will Howie, Toru Kamekawa
  From Paper to Music: Possible Pathways Toward Constructing an Informed Performance of Contemporary Music
Felipe Vargas Magdaleno
17:05 ARA / BREAK
17:20 KAPANIŞ TOPLANTISI / CLOSING MEETING
Zoom ID: 585 776 0046 Passcode: Hisarlisym