Symposium Program

Click to download the program as a .pdf file / A4 paper, 6 pages

  12. ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU
The 12th International Hisarlı Ahmet Symposium
"Müzik ve İklim" / "Music and Climate"
9-10-11-12 HAZİRAN/JUNE 2022
www.hisarliahmet.org
P R O G R A M
  9 HAZİRAN PERŞEMBE / THURSDAY 9 JUNE
9.00 KAYIT / REGISTRATION
10:00 AÇILIŞ TÖRENİ / OPENING CEREMONY
(HEKİM SİNAN Konferans Salonu/Conference Hall) + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
11:30 Konser / Concert
Sedat Çılgın (Bağlama) - İlter Cebeci (Gitar/Guitar)
(HEKİM SİNAN Konferans Salonu/Conference Hall) + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
12:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall AHMET YAKUPOĞLU Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 1 / SESSION 1
Oturum Bşk./Chair: Uğur Türkmen
OTURUM 2 / SESSION 2
Oturum Bşk./Chair: Çağhan Adar
The Sovereignty of the Planet
Lilian Maria Tonella Tüzün
İklim Kriziyle Mücadelede Sanatta 'Örtmece' Kavramlar Sonucu Normalleşme / Hazal Kökten - Duygu Kahraman 
Döngüsel Anlayış: Müzik, Zaman ve İklim / Ilgın Uysal  Tekstil Sanatında Trashion ve Sürdürülebilirlik/
Zeynep Delman - Duygu Kahraman  
Metaverse'de Çocuklara Müzik Eğitimi/
Furkan Gültekin - Seyhan Canyakan 
Geri Dönüşümde Kağıt Atıkların Enstrüman Yapımında Değerlendirilmesi: Karadeniz Kemençesi Örneği /
Ceyhun Demir - Merve Eken Küçükaksoy
Metaverse' de Yapılan Müzik Etkinlikleri İklim Krizi Çözümüne Katkı Sağlayabilir mi? / Ayda Taştekin  Otizmli Bireylerin İletişim Güçlüğünü Yenmelerinde Binarual Dalgalar ve Meditasyon'un Yeri / İpek Aktürk  
MEHMET GÜRSOY Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 3 / SESSION 3
Oturum Bşk./Chair:  Kadir Güler
Müzikte Kozmoloji: Orta Asya Müzik Kültüründe Kayın Türküleri / Gülay Mirzaoğlu 
İlköğretim Müzik Derslerinde Kullanılan İklim ve Doğa Temalı Çocuk Şarkılarının İncelenmesi / Doğukan Irmağ
Teoman Alpay'ın Eserlerinde Doğa Teması / Safiye Yağcı 
İklim Değişiklikleri ve Küresel Isınma Temalı Müziklerin Çeşitli Değişk. Açısından İncelenmesi / K. Erdem - M. Lehimler
15:00 ARA / BREAK
15:30 HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall AHMET YAKUPOĞLU Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 4 / SESSION 4
Oturum Bşk./Chair: Türev Berki
OTURUM 5 / SESSION 5
Oturum Bşk./Chair: Zafer Kurtaslan
Ekolojik Bir Müzik Köyü: Frig Açık Hava Müzik Müzesi Projesi Örneği / Uğur Türkmen Bas Ses Fenomeni ve İklim Değişikliği Nedeniyle Kent İçi Bas Seslerin İnsana Etkileri / C. Işıkhan - H. A. Ercan
Alternatif Konserler - Saklı Yerler Projesi / Emre Ünlenen Müzik Endüstrisinde Yeni Bir Teknolojik Lisanslama Yöntemi Nft ve Blokzincir / Seyhan Canyakan 
Gitar Müziğinde Kültürel Sürdürebilirlik Denemeler /
Emre Ünlenen
Musique Concrète Instrumentale / Onur Dülger
Mozart Paşaköy'de 'Zeytin Ağaçları Altında Klasik Müzik' Üzerine / Filiz Yıldız Faklı İklim Bölgelerinde Yetişen Ağaçlardan Elde Edilen Klarnetlerin Tınısal Farklılıklarının İncelenmesi /
Menduh Erman Saydam - Çağhan Adar  
MEHMET GÜRSOY Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 6 / SESSION 6
Oturum Bşk./Chair: Gülay Mirzaoğlu
Müzik Coğrafyası ve Sosyal Kimlik İnşası: İzmir Örneği / Ata Sağıroğlu - Tuğçe Berfim Tunç
Türkiye'nin Yaz ve Kış Okulları / Fakı Can Yürük 
Yeni Dünyanın Müziği; Tür, Üretim, İzlerkitle Ekseninde Müzikte 'Yeni' / Fırat Kutluk - Özge Cesur
Doğal Yaşam İçerisinde Ekolojik Sorunlardan Uzak, Yakın Geçmişimizde Geleneksel Müziğimiz  / Emel Örgün       
17:00 ARA / BREAK
17.30 PANEL
(HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall) + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
"Ney ve Kemençe Yapımında Deneysel ve Sayısal Modellemeye İlişkin Güncel Yaklaşımlar"
 Abdullah Akat (İstanbul Üniversitesi)-(Panel Başkanı)
Ali Tan
(İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Akın Oktav
(Alanya Alaadin Keykubat Universitesi)    
18:30 ARA / BREAK
21.00 DAVETLİ KONUŞMACI/KEYNOTE SPEAKER
Zoom ID:
444 333 1743 Passcode: hisarlisym + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
"Global Ecomusicologies"
 Aaron S. Allen (University of North Caroline at Greensboro, USA)    

  10 HAZİRAN CUMA / FRIDAY 10 JUNE
09:00 HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall AHMET YAKUPOĞLU Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 7 / SESSION 7
Oturum Bşk./Chair: Seyhan Canyakan
OTURUM 8 / SESSION 8
Oturum Bşk./Chair: Merve Eken Küçükaksoy
Aurora'nın Şarkı Sözlerinde ve Kliplerinde İklim Değişikliği - Çevre Sorunları Üzerine Bir İnceleme / Hakan Yılmaz  Müzik ve Frekanslar / Başak Büyükuğurlu 
İhsan Oktay Anar'ın 'Suskunlar' Romanında Kozmoloji ve Müzik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme / Hakan Yılmaz Şaman Davulu ile Meditasyon Bağlantısı / Oğuzhan Akkuzu 
Kanun İçin Yazılmış Eserlerde Dalga Tasviri: İki Örnek Eser Üzerinden Müzikal Analiz / Seda Tüfekçioğlu Orta Asya ve Eskimo Şaman Davullarının İklim Etkisi Bağlamında İncelenmesi / Ali Bezgin 
Günümüz Türk Bestecilerinin Eserlerindeki Doğa Betimlemelerinin Müzik Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi / Deniz Tunçer  
MEHMET GÜRSOY Amfisi/Lecture Hall
GENÇLİK OTURUMU (9) / YOUNG SESSION (9)
Oturum Bşk./Chair:  Oğuz Karakaya 
Türkiye'de Sosyal Sınıf Çerçevesinde İklim Adaleti Farkındalığı: Sanat ve Siyaset Camiası Örneklemi /
Azra Çoban - Mete Özkan - Meryem Karamustafa
Kızılırmak Deltası İklim Değişikliği ve Ornitoturizm / Gülce Alya Ertürkmen - Irmak Eyüpoğlu - Işın Erdoğan
İklim Göçünün Müzik ve İklim Aktivisti Müzisyenler Bağlamında İncelenmesi /
 Nihan Tatlıkatık - Hülya Özkurt - Zeynep Arabacı - Serpil Kılıç Cebeci
10:30 ARA / BREAK
11:30 DAVETLİ KONUŞMACI / KEYNOTE SPEAKER
(HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall)
"İklim Değişikliği ve Müzik"
İhsan Çiçek (Ankara Üniversitesi, Türkiye)   
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall AHMET YAKUPOĞLU Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 10 / SESSION 10
Oturum Bşk./Chair: Metin Baş
OTURUM 11 / SESSION 11
Oturum Bşk./Chair: Emel Funda Türkmen
Afyonkarahisar Termal Kaplıcalarında Rahatlatıcı Müzikler 'Bir Soundscape Çalışması' / Sergen Sağdıç  Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Duyarlık, Çevresel Duyarlılık ve Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi /
B. Ustaoğlu - Seda Eden Ünlü     
Göçebe Türk Kültüründe Müzik ve Çalgılar Üzerine Bir İnceleme / Muzaffer Soner Yılmaz Müzik Eğitiminde Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliğine Yönelik Öğretim Programlarının İncelenmesi /
Selin Özdemir - Derya Kıraç Sabzehzar
Müzik Performansında Bellek ve Ezber İlişkisi / NihanYağışan Küresel Değişimin Yarattığı Mental Sorunlar Ve Piyano Eğitiminin İyileşme Sürecindeki Olumlu Etkileri /
Çağdaş Alapınar Gençay 
Küresel Salgınn Sektöre Yansıması: Müzik Emekçileri ne Diyor? / Mert Ergül - Şevval Satıcı - Ahmet Serkan Ece  Konservatuvar Eğitiminde İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Temalı Öğrenci Etkinlikleri / Şafak Ceyhan 
MEHMET GÜRSOY Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 12 / SESSION 12
Oturum Bşk./Chair: Lilian Maria Tonella Tüzün
A Musical Ritual on the Climate Faith Plane: Rain Prayers Performed With Makam Tunes in Eskisehir /
Bilgütay Kaan Öztürk - Sami Emrah Gerekten
The Climate Crisis and a Search for an Innovation in Opera / Dilara Aytekin - Murat Gölgeli 
Fragments of Time: The Construction of Time in Several Layers of Thought / Felipe Vargas Magdaleno
İklim, Doğa, Çevre Konularınan Dikkat Çekmek için Yapılmış Olan Ulusal Müziksel Çalışmalar /
Sibel Çelik - Mustafa Gökhan Doğan
15:00 ARA / BREAK
15.30 PANEL
Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
"The Singer Controls the Timbre to Adapt to the Climate Expressed in the Lyrics"
Ban Junrong (School of Art of Aeronautics and Astronautics Nanjing University, China) - (Panel Chair)
Wan Zhongru
(South China Normal University, China)
Hang Su
(School of Art of Aeronautics and Astronautics Nanjing University, China)
16:30 ARA / BREAK
17:00 Zoom ID:585 776 0046    Passcode: hisarlisym Zoom ID: 588 817 9390 Passcode: hisarlisym
OTURUM 13 / SESSION 13
Oturum Bşk./Chair: Aykut Barış Çerezcioğlu
OTURUM 14 / SESSION 14
Oturum Bşk./Chair: Bahadır Çokamay
Dipnot' Örneğinde İdeoloji Akışı Olarak Düşünümsellik ve Otantisite /  Hale Yılancıoğlu Biçer Ekolojik Müzik Çalışmalarının Vurmalı Çalgılar Repertuvarındaki Gelişimi / İrem Dekeli       
Doğal Afetleri Konu Alan Türküler Üzerine Bir İnceleme / Adem Kılıç Geri Dönüşen Entrümanlarla Müzikte Sürdürülebilirlik- The Recycling Concerto / İrem Dekeli   
Doğa ve Sürdürülebilirlik Bağlamında 'Yok Olmadan', 'Suyun Bildikleri' ve 'Günün Sonunda' Sergileri Üzerine İnceleme / Aşkın Ercan Küresel Değişimler Kapsamında Çalgı Yapımında Ağaç Kullanımına Alternatif Sürdürülebilir Çözüm Önerileri /
Mert Akyüz
Soğuk Savaş Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Caz Diplomasisi / Selim Tan  Müziğin Karbon Ayakizi Ve Dünya'nın İklim Krizine Müzikal Yaklaşımı / Gizem Tanatar 
HİSARLI AHMET Amfisi/Lecture Hall
OTURUM 15 / SESSION 15
Oturum Bşk./Chair: Abdullah Akat
İklim ve Çevrenin Profesyonel Ses Kullanıcıları Üzerindeki Etkilerinin Kulak Burun Boğaz Uzmanlarının Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi / K. Aksen - Dilara Aytekin
Otizmli Çocukların Gelişiminde Sosyal Grubun Etkisi: İZOT Mini Örneği / Orçun Berrakçay - Recep Ege Altıncıoğlu 
Geleneksel Bir Müziği Derlediğinizde Ne Olur? Halk Müziğinde Arşivcilik Fikrine Kültürel Yaklaşım /
Serdar Erkan 
Bilgisayar Destekli Piyano Modellenmesi ve MIDI Dosyaları ile Canlandırma / Uğur Gürman - Ümit Gürman  
 "Dört Mevsim Üç Yurt"
Abdurrahman Ekinci
(Araştırmacı - Yazar, Türkiye)     
18:30 ARA / BREAK
21.00 YUVARLAK MASA / ROUNDTABLE
Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
"Environmental Crises and Music: Can Art Pinpoint Global Solutions?"
Marisa Trench de Oliveira Fonterrada (Sao Paulo State University) - (Roundtable Chair)
Thiago Cury
(Strange Music Festival Director)
Andrea Cohen
(France Culture - Radio France)

  11 HAZİRAN CUMARTESİ / SATURDAY 11 JUNE
10:00 Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym Zoom ID: 588 817 9390 Passcode: hisarlisym
OTURUM 16 / SESSION 16
Oturum Bşk./Chair: Junrong Ban
OTURUM 17 / SESSION 17
Oturum Bşk./Chair: Gülnihal Gül
Cataclysm in Pianistic Expressiveness: the Case of Astrophysical Frescoes in Sound Form /
Marcus Siqueira - Lilian Tonella Tüzün 
Telli Çalgı Yapımında Ağaç Malzeme Temelli Kompozit Yapıların İncelenmesi: Double Top Ses Tablası Tekniği ve Karbon Fiber Destekli Balkon Tasarımı / Emir Değirmenli  
Saving Soil by Singing Soil / Mehmet Ercan Müzikte Sürdürülebilirlik: Arp Çalgısının İki Yüzü /
 Gözde Ece Yavaş Öztürk
Music and Surrounding World /
Malgorzata Zarebinska - Piotr Grodecki 
Çalgı Yapımında Çevre Dostu Biyokompozit Malzemelerin Kullanımı / Özgür Turan 
A Quartet at the Intersection of Death Metal and Environmental Issues: Gojira / İsmail Hakkı Parlak   Piyano Yapımında Sürdürülebilir Çevre Bilinci: Steinway & Sons / Sezer Dinçer 
Zoom ID:585 776 0046   Passcode: hisarlisym
OTURUM 18 / SESSION 18
Oturum Bşk./Chair:  Onur Dülger 
Doğadan İlham Alan Besteci Claude Debussy ve Kardaki Adımlar Adlı Prelüdünün Analizi / İpek Akanay 
İklim Değişikliği ve Müzik İlişkisi: Efe Çalımlı'nın Yeryüzünden Şarkılar Adlı Solo Piyano Yapıtı Üzerine Bir İnceleme /
İpek Akanay
Peter Tschaikowsky'nin Opus 37 Mevsimler Temalı Piyano Eserlerinin Tonal ve Metrik Zaman Açısından İncelenmesi / Levent Ünlü
Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini Bale Süiti İle Müziğin Hafızadaki Yer Ve Mekân İlişkisi / Hüseyin Onur Üzülmez
11:30 ARA / BREAK
11:45 DAVETLİ KONUŞMACI / KEYNOTE SPEAKER
 Zoom ID:
444 333 1743 Passcode: hisarlisym + (YOUTUBE Canlı Yayın/Live)
"The Sound Landscapes of Arctic"
Oksana Dobzhanskaya
(Arctic State Institute of Culture and Arts, Russia)        
12:45 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
13:30 Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym Zoom ID: 588 817 9390 Passcode: hisarlisym
OTURUM 19 / SESSION 19
Oturum Bşk./Chair: Malgorzata Zarebinska
OTURUM 20 / SESSION 20
Oturum Bşk./Chair: Erhan Tekin
Natural Disasters in Song and Music
Natalia Mamcheva  / Natalia Mamcheva  
Mario Castelnuovo ve Göç / Baturhan Bayram 
Climate and Calendar Rhythms in the Traditional Musical Culture of the Udmurts / İrina Nurieva Kuş Ötüşündeki Müzikal Özelliklerin MIR Uygulaması ile Analiz Edilmesi / Şule Yıldız - Cenk Güray 
"Spring" and "Summer" Genres of Musical Folklore of the Evenkis / Liya Kardashevskaya Eski Mezopotamya Müzik Teorisine Dair Çivi Yazılı Tabletler ve Sınıflandırılması / Tunahan Alan - Cenk Güray   
Sound Phenomena in Reindeer Breeding and Trades of the Ob-Ugrians  / Galina E. Soldatova "Soundscape" Teriminin Tanım Çeşitlenmeleri Üzerine Genel
Bir Bakış /  Yusuf Çetinkaya  
Zoom ID:585 776 0046   Passcode: hisarlisym
OTURUM 21 / SESSION 21
Oturum Bşk./Chair: İlknur Özal Göncü
Çocuklarda Müzik Eğitimi Yoluyla İklim ve Çevre Bilinci Oluşturma / Özlem Doğan 
İklim Bilinci Oluşturmada Öğrenci Çabaları 'Kara Deniz ve Gökyüzü Üzerine Şiirler Şarkılar'/ Özcan Aksu 
Eğitim Bilişim Ağı Platformu Müzik Dersi Materyallerinin 'Sürdürülebilir Çevre Eğitimi' Bağlamında İncelenmesi /
Ayşegül Göklen - SezerDinçer
Güzel Sanatlar Liseleri Koro Şeflerinin Yıllık Dağar Oluşturma Ölçütleri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği /
Goncagül İşler
15:00 ARA / BREAK
15:30 Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym Zoom ID: 588 817 9390 Passcode: hisarlisym
OTURUM 22 / SESSION 22
Oturum Bşk./Chair: Oksana Dobzhanskaya
OTURUM 23 / SESSION 23
Oturum Bşk./Chair: Ayten Kaplan
Voices of Birds and Animals in the Arctic Sound Landscape (Using Yukaghir Musical Folklore as an Example) /
Tatiana Ignatieva - Yuri Sheikin
Hâzâ Mecmuâ-i Sâz ü Söz İçinde Bûselik Faslındaki Eserlerin 18. ve 19.yy Bûselik Makam Seyirleri ile Karşılaştırılması /
 Oğuz Karakaya - Elif Yıldırım Afacan
Aeolophones in the System of Musical Instruments and Sound Instruments of the Sakha / Varvara Dyakonova Hafıza, Mekân ve Müzik Perspektifinde Hamparsum Müzik Yazısı ve Mevlevihane Olgusunun Sosyo-Kültürel Çözümlemesi / Z. Tülin Değirmenci - Turan Sağer 
Historical Audio Records Reviving the Ancient Knowledge About The Unity of A Man With The Animal World /
Aigerim Baribayeva
İnsan, Doğa ve Kültür İlişkisi Bağlamında Türkülerde "Mevsim" Sembolizmi / Hüseyin Yücebağ
The Interdisciplinary Conversation Between Music and Climate: How Three Composers Demonstrate the Seasonal Changes / Kailang Zhan  Malatya Türkülerinin Coğrafi Öğeler Yönünden Analizi /
Ersan Çiftçi - Özgür Sakalıuzun 
A Pesna of the Nature / Berkant Gençkal  Tarihin Sonik Kalıntılarına İşitsel Peyzaj Perspektifinden Bir Bakış Malatya 'Arslantepe Höyüğü' Örneklemi /
Mehmet Kurtuluş - Mehmet Emin Şen - Can Paşa
Zoom ID:585 776 0046   Passcode: hisarlisym
OTURUM 24 / SESSION 24
Oturum Bşk./Chair: Cenk Güray
Endülüs Müziğinde Göç ve İklim Etkisi / Adil Koray Barut 
Göç Unsurunun Müzik Üzerindeki Etkileri: Âşık Deryâmî / Deniz Beyhan - Sertan Demir 
Uyum mu, Uyumsuzluk mu? / Selin Oyan Küpeli 
Doğanın Çağrısı: Bitki Melodilerinden Piyano Bestelerine / Aysel Gökçe Çağlar 

  12 HAZİRAN PAZAR / SUNDAY 12 JUNE
10:00 Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym Zoom ID: 588 817 9390 Passcode: hisarlisym
OTURUM 25 / SESSION 25
Oturum Bşk./Chair: Ahmet Serkan Ece 
OTURUM 26 / SESSION 26
Oturum Bşk./Chair: Hanefi Özbek
Antik Yunan Müzik Teorisi'nde "Tropos, Harmonya ve Tonos (Tonoi)" Kavramlarına Dair /
Mesude Elif Güngör Sarıkaya - Cenk Güray
İklim ve Müzik Üzerine / İsmail H. Demirdöven 
Doğu Müziği Bağlamında Bizans Kilise Müziği ve Antik Yunan Müziği ile Olan Teorik Bağları /
Erdinç Yalınkılıç - Cenk Güray
Bio-Müzikoloji Penceresinden Müzikte Epigenetik Faktörlerin Etkileri Emel Funda Türkmen - Selcen Ergün - Sude Ergün
Taş Duvarların Sessel Hafızası: Rumeli Hisarı'nın Kaybolan Sesleri / Suna Başlantı Doğa ve Çevre Seslerinin Akustik ve Elektronik Kompozisyonlarda Kullanımı /  Sadık Uğraş Durmuş 
Müzik ve Mekan İlişkisi Çerçevesinde Eski Antakya Evlerinde Bir Grup: Elmanın Şarkısı / Buket Genç  Çevresel Seslerin Müzikal Kompozisyonda Kullanımı /
Bahadır Çokamay 
Zoom ID:585 776 0046   Passcode: hisarlisym
OTURUM 27 / SESSION 27
Oturum Bşk./Chair:  Serenat İstanbullu
Türkiye' de Yapılan Müzik Festivallerinin Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi / Siyabend Recep Bayat 
Türkiye'deki Müzik Okullarına Çevre Odaklı Bir Davranış ve Yaşam Modeli Önerisi: 'Evimiz Dünya, Değişimin Merkezi Okullar" / Senem Zeynep Ercan
Kültürel İklimlendirmede Müzik Müzeleri / Ayten Kaplan 
Lachmann Türken': Lachmann Koleksiyonunda Mesut Cemil / Nihan Tahtaişleyen
11:30 ARA / BREAK
13:30 Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym Zoom ID: 588 817 9390 Passcode: hisarlisym
OTURUM 28 / SESSION 28
Oturum Bşk./Chair: Tayfun İlhan
OTURUM 29 / SESSION 29
Oturum Bşk./Chair: Duygu Sökezoğlu Atılgan
Antroposen ve Müzik / T. Ahmet Ertek İklim Değişikliğinin Larenks Üzerindeki Etkilerinin Çeşitli Çalışmalar Işığında İncelenmesi / E. F.Türkmen - E. Saklıca
Daha Yeşil Bir Müzik Tüketimi Mümkün mü? /
Can Paşa - Mehmet Kurtuluş 
Müzik Endüstrisinin Küresel İklim Değişikliğine Etkisi ve Teknoloji Tabanlı Çözüm Önerileri / Fatih Akman 
İklim Krizine Bir Çözüm Önerisi Olarak: Müzik /
Yıldız Çiçek Sivri 
Küresel İklim Değişikliği Farkındalığı Yaratmada Müziğin Rolü / İlknur Özal Göncü - Sümeyra Merve Özcan
Data Sonifikasyonu Aracılığıyla Kozmozu Duymak /
İrem Yalçıner
Covid-19 Pandemisinin Düğün Ritüellerine ve Düğün Müzisyenlerine Etkileri / Beril Zorlu - Orçun Berrakçay
Zoom ID:585 776 0046   Passcode: hisarlisym
OTURUM 30 / SESSION 30
Oturum Bşk./Chair: Sami Emrah Gerekten
Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse' Türküsünden Hareketle Âşık Veysel'de İnsan ve Tabiat İlişkisi Üzerine / Okan Yıldız    
İklim Değişikliğine Yerel Sanatçılarla Dikkat Çekme: Yoksul Derviş'in Eserlerinde İklim Değişikliği /
Veli Yöntem - Çiğdem Yöntem 
Geçmişten Günümüze Süregelen Âşıklık Geleneği İçerisinde Kültürün Taşıyıcı Unsurlarından Âşık Mustafa Aydın'ın Hayatı ve Sanatı / Uğur Güllü - Z. Barış Vatan
Doğa Temelli İnanç Algısı Üzerinden Çevreyi Anlamak: Muharrem Ertaş Türkülerinde Doğa Unsuru /
 Utkan Mesci - Cenk Güray 
Bir Ses Kayıt Stüdyosu İnşaatı Özelinde Stüdyo Akustik Tasarım Süreci / Suat Vergili
15:00 ARA / BREAK
15:15 KAPANIŞ / CLOSING
 Zoom ID: 444 333 1743 Passcode: hisarlisym