Bildiri Sunum Kuralları

Sunum dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Her konuşmacının sunum süresi 20 dakikayla sınırlıdır.

Salonlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır.

Salonların birinde seslendirme sistemi olacak, diğerlerinde bilgisayar hoparlörü kullanılacaktır. Bu nedenle konuşmacıların sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi oturumlar için önemlidir.

Konuşmacıların sunumlarını en geç bir saat önceden salon görevlilerine ulaştırmaları sempozyumun işleyişi için önemlidir.

Tüm sunumlar sempozyum programında belirtilen sıraya göre sunulacaktır.

Sunumu yapılmayan bildiriler sempozyum tam metin kitapçığında yer almayacaktır.