Bildiri Sunum Kuralları

Sunum dili Türkçe veya İngilizce'dir.

Her konuşmacının sunum süresi 20 dakika ile sınırlıdır.

Tüm sunumlar programda belirtilen sırayla yapılacaktır.

Programda olmasına rağmen yapıl(a)mayan sunumun katılımcısına belge düzenlenmeyecek, bildiri tam metni sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.

Salonlarda projeksiyon cihazı, bilgisayar ve hoparlör bulunacaktır. Farklı durumlar için konuşmacıların sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi oturumlar için önemlidir.