Bildiri Sunum Kuralları

Sunum dili Türkçe veya İngilizce'dir.

Her konuşmacının sunum süresi 20 dakika ile sınırlıdır.

Tüm sunumlar programda belirtilen sırayla yapılacaktır.

Programda olmasına rağmen yapıl(a)mayan sunumun katılımcısına belge düzenlenmeyecek, bildiri tam metni sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.


YÜZYÜZE KATILIMCILAR İÇİN:

Salonların birinde projeksiyon cihazı, bilgisayar ve ses sistemi; diğerinde projeksiyon cihazı, bilgisayar ve hoparlör bulunacaktır. Konuşmacıların sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi oturumlar için önemlidir.


ÇEVRİMİÇİ KATILIMCILAR İÇİN:

Konuşmacıların sunum dosyalarını en geç bir gün önceden sempozyum iletişim adresine mail yoluyla göndermeleri, sunumda olası bir slayt/ses/görüntü akış sorununa salondan müdahale için önemlidir.

Konuşmacıların oturum saatinden en geç 10dk. önce çevrimiçi yazılımda hazır olmaları gerekmektedir.

Katılım belgesi ve varsa diğer tüm belgeler, iletişim kurulan çevrimiçi katılımcının mail adresine gönderilecektir.