Bildiri Sunum Kuralları

Sunum dili Türkçe veya İngilizce'dir.

Her konuşmacının sunum süresi 20 dakikayla sınırlıdır.

Tüm sunumlar programda belirtilen sırayla sunulacaktır.

Programda olmasına rağmen yapıl(a)mayan sunumun katılımcısına belge düzenlenmeyecek, bildiri tam metni sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.

Salonlarda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Salonların birinde seslendirme sistemi olacak, diğerlerinde bilgisayar hoparlörü kullanılacaktır. Bu nedenle konuşmacıların sunum yöntemini önceden düzenleme kuruluna iletmesi oturumlar için önemlidir.

Konuşmacıların sunumlarını en geç bir saat önceden salon görevlilerine ulaştırmaları sempozyumun işleyişi için önemlidir.