Düzenleme Kurulu

Uğur TÜRKMEN (Başkan)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Adem KILIÇ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Aysel Gökçe ERYILMAZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ayşegül Göklen YILMAZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bensu KİTİRCİ

Gazi Üniversitesi

Beste EMEK

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Betül GÜVEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Bilgütay Kaan ÖZTÜRK

Çukurova Üniversitesi

Didem ÇETİNKAYA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dilem UYAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dilşad AĞIRBAŞLI

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ekim EKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ezgi Ertek BABAÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM

İstanbul Üniversitesi

Gonca Görsev KILIÇ

Ordu Üniversitesi

Hafize YEŞİLBAĞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Halim TÜRKMEN

Kütahya Atatürk MTA Lisesi

Hazal ÖLÇERSOY

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İpeksu MAĞDEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İsmail Hakkı PARLAK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Kadir EKEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Kerem AKSEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Mustafa DEMİR

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Mustafa KARACA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Nurkan KURU

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Osman ÖZDEMİR

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Rıfat BELTEKİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Rumeysa ÇALIŞKAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Semih SEZER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sergen SAĞDIÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sude Zarife ÖZDAMAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uğuralp BAYSAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi