Düzenleme Kurulu

Uğur TÜRKMEN (Başkan)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Adem KILIÇ

Ordu Üniversitesi

Ahmet ONUR

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Bensu KİTİRCİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Betül GÜVEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Beyzanur ÖZTEKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Didem KARABAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Erhan BOZKURT

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Eyüp KAYA

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Fakı Can YÜRÜK

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Filiz YILDIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Gonca GÖRSEV KILIÇ

Ordu Üniversitesi

Hakan DAĞ

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Halim TÜRKMEN

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Hande ŞAHİN

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

İsmail Hakkı PARLAK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İsmail Kerim AĞRALI

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Mustafa DEMİR

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Muzaffer Soner YILMAZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Onur POLAT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Osman ÖZDEMİR

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Osman Serdar HANÇER

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

R. Oğuzhan KAVUKÇU

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Rıfat BELTEKİN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Serkan SARUHAN

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Sibel ÇELİK

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi

Tülay TÜRKMEN

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi