Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi

16 Nisan 2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

30 Nisan 2023

Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi

5 Mayıs 2023

Sempozyum Programı İlanı

19 Mayıs 2023

Sempozyum Tarihi

8-9-10-11 Haziran 2023

Tam Metin Gönderim Son Tarihi

16 Ağustos 2023