Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderimi

10 Nisan 2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

29 Nisan 2022

Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi

6 Mayıs 2022

Sempozyum Programı İlanı

13 Mayıs 2022

Sempozyum Tarihi

9-10-11-12 Haziran 2022

Tam Metin Gönderim Son Tarihi

15 Ağustos 2022