Yürütme Kurulu

Cihan IŞIKHAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Çağhan ADAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fakı Can YÜRÜK

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Filiz YILDIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Lilian Maria Tonella TÜZÜN

Anadolu Üniversitesi

Mustafa Kemal ALTINSOY

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı

Muzaffer Soner YILMAZ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Seyhan CANYAKAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türev BERKİ

Başkent Üniversitesi

Uğur TÜRKMEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yunus Emre UĞUR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Zafer KURTASLAN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi