Yürütme Kurulu

Cihan IŞIKHAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Çağhan ADAR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Fakı Can YÜRÜK

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Filiz YILDIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Lilian Maria Tonella TÜZÜN

Anadolu Üniversitesi

Seyhan CANYAKAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türev BERKİ

Hacettepe Üniversitesi

Uğur TÜRKMEN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yunus Emre UĞUR

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Zafer KURTASLAN

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi