Amaç ve Kapsam

14. Uluslararası Sempozyum, vefatının 40. yılında Hisarlı Ahmet’i bu kez halk müziği mirasının organik olarak bağlı bulunduğu Hafıza, Mekân ve Müzik teması ile anıyor.

Kütahya’nın kültürel sembolü Hisarlı Ahmet’in, yöresine ait türküleri özgün üsluplarıyla yorumlaması ve canlılığını koruyan bölgesel gelenekleri özüne sadık kalarak aktarması, onu hafıza ve mekân kavramları ile doğrudan ilişkilendiriyor.

Birçok faklı bağlam ve perspektiflerde ele alınabilen hafıza ve mekân kavramları tarih boyunca insanın dünyayı anlama, yorumlama ve onunla etkileşime girme gayretinde şekillendirici olmuştur. Ancak Endüstri 5.0 ile bilgiyi saklama ve iletme koşullarından, sanal ortamların belirlediği mekânsal algılara kadar hafıza ve mekân kavramlarına ait tüm sınırlar sürekli bir değişim sürecine girmiştir. Yaşadığımız dönem Zygmunt Bauman’ın iyi tanımlanmış yapılar ve istikrarlı sosyal kurumlarla karakterize ettiği katı dünyayı takip eden ve akışkan modernite olarak tanımladığı; değişim, belirsizlik ve istikrarsızlık ile işaretli.

İnsan ve toplum odaklı olma geleneğini sürdüren, 14. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, tüm akademisyenleri insan hayatının bu akışkan dünyasında müziğin ve müzisyenlerin içinde bulundukları çağ ile etkileşimini ve ona uyum sağlama çabalarını, hafıza ve mekânın engin kavramları içinde araştırmaya davet etmekten onur duyar.

Alt Başlıklar

 • category Akustik
 • category Algı
 • category Bestecilik
 • category Beyin ve Müzik
 • category Bilim Felsefesi ve Fizik
 • category Bireyselcilik ve Kolektivizm
 • category Çalgı Teknolojileri
 • category Çevrimiçi Medya Bilişi
 • category Elektroakustik Sistemler
 • category Endüstri 5.0
 • category Farklı Öğrenenler
 • category Film ve Müzik
 • category Kent ve Kamusal Alan İlişkisi
 • category Kentlerin Müzik Tarihi ve Kültürleri
 • category Kişisel ve Aile Hafızası
 • category Kültürel Planlama
 • category Kronoloji ve Anakroloji
 • category Müzik Eğitimi
 • category Müzik Müzeleri ve Koleksiyonlar
 • category Müzik Prodüksiyonu ve Üretimi
 • category Popüler Müzik ve Kültürel Hafıza
 • category Sanal Ortam
 • category Tasarım ve Müzik İlişkisi
 • category Yapay Zeka
 • category Yorumculuk

Güncel Duyurular

 • campaign
  16 Ağustos son gönderim tarihli Sempozyum tam metinlerinin yazım kuralları için tıklayınız. Tam metin gönderim adresi: [email protected]
 • campaign
  14. Sempozyum özet kitabını indirmek için tıklayınız.
 • campaign
  14. Sempozyum tanıtım yemeği Kütahya'da gerçekleştirildi. Ayrıntılar için tıklayınız.
Duyuru Arşivi

Davetli Konuşmacılar

Bilim Kurulu Başkanı

Katkılarınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz

 • Kültür ve Turizm Bakanı, Sn. Mehmet Nuri Ersoy
 • Kütahya Valisi, Sn. Musa Işın
 • Kütahya Belediye Başkanı, Sn. Eyüp Kahveci
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu
 • Anadolu Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Fuat Erdal
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Mehmet Karakaş
 • Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Ahmet Tekin
 • Kütahya Milli Eğitim Müdürü, Sn. Hasan Başyiğit
 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Sn. Esin Güral Argat
 • Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü, Sn. Zekeriya Ünal
 • Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Sn. Yıldırım Akgül
 • Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Sn. Mustafa Demir
 • Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği
 • Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği
 • Çatık Madencilik, Sn. İsmet Çatık (ANA SPONSOR)
 • Kütahya Seramik, Sn. Nafi Güral
 • Delen Ticaret, Sn. Nihat Delen
 • Kırdar Bilgiören Koleji, Sn. Rafet Kırdar
 • Kaşi Ahmet Çini Seramik, Sn. Ahmet Özmutaf
 • Başkent Müzikevi
 • İzge Yayıncılık