Amaç ve Kapsam

Antonio Vivaldi'nin “Dört Mevsim” ile yarattığı ses manzaralarının duygulanımları, Claude Debussy'nin “Karda Ayak İzleri”ndeki empresyonist imajları, Olivier Messiaen'in ornitolojik “Egzotik Kuşlar” ses kayıtları mimetiği ve Sainkho Namtchylak'ın “Üvey Şehir”inde ses bulan Altay-Sayan ekolojik bölgesi, iklimin müzik tarihi ve müzik stilleri spektrumunun bir parçası olduğunu gösteriyor. Coğrafi özellikler, ekosistemler ve yaşamı etkileyen belirli atmosferik koşullar kümeleriyle ilgili temalar, müzikal ilhamda gözlemlenen, dinleyicide düşünce ve duyguları tetikleyen referanslardır.

Ancak bu ilham verici kaynak XXI. yüzyılda büyük ölçüde değişime uğramıştır. Aşırı tüketim ve sera gazlarına dayalı ekonomi, Dünya gezegenini bilim insanlarının beklediğinden çok daha hızlı bir süreç içinde* gelecek nesil insan toplumları için geri dönülemez bir acil iklim durumuyla yüz yüze getirecektir**. İklim değişikliği, uluslararası politik platformların (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması, Dünya Ekonomik Forumu) ana konusu ve maddesi haline gelerek başlıca küresel sorunlar listesine girdi. İklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve bunlara uyum sağlama çabaları, insanlığın yaşam tarzı ve davranışlarında köklü değişikliklere sebep olacağı için salt bir çevre sorunu olarak görülmemelidir.

On yılı aşkın bir süredir; Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme, Müzik Algısı, Müzik Nereye Gidiyor?, Şehir ve Müzik, Müzik Dinleme ve Çalgı Performansında Ses-Tını- Algı, Müzik ve Terapi, Müzik Medya ve Teknoloji, Müzik Teorileri, İnsan Yaşamında Müzik ve Müzikte Yeni Yönelimler temalarıyla yerleşik olan insana ve topluma odaklanma geleneğinin ardından, Hisarlı Ahmet Sempozyumu 2022 yılı için Müzik ve İklim konusunu belirledi.

Büyük küresel zorluklardan biriyle yüzleşmeyi amaçlayan 12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tüm akademisyenleri disiplinlerarası ve disiplinlerüstü eleştirel iletişimi güçlendirici bir yaklaşımla iklim sorunları karşısında müzisyenlerin rolü ve müziğin nesillerarası değişime yardım olanakları konularına katkıda bulunmaya davet etmekten onur duyar.

*Ripple, W. J., et al (2021). World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2021, BioScience, Vol. 70/1, 8-12

**Steffenet, W., et al (2018). Trajectories of Earth System in the Anthropocene, Procedings of the National Academy of Sciences 115, 8252-8259

Alt Başlıklar

 • category Akustik Ekoloji
 • category Antroposen Çağı
 • category Arkeomüzikoloji
 • category Binaural Dalgalar ve Meditasyon
 • category Biyomüzikoloji
 • category Çalgı Yapımında Yenilikçi Teknoloji
 • category Çevre Aktivizmi ve Müzik
 • category Çevresel Sorunlar ve Güncel Sanat
 • category Çöp ve Sanat
 • category Etnografya ve Ses Kayıtları
 • category Farklı Müzik Ortamlarının Oluşumu ve Gelişimi
 • category Göç ve Müzisyenler
 • category Hafıza, Mekan ve Müzik
 • category İklim Bilincinde Müzik Eğitimi
 • category İklim ve Plastik Sanatlar İlişkisi
 • category Karbon Ayak İzi ve Sanat
 • category Küresel Değişimlerde Müzisyenler
 • category Küresel Isınma ve Sosyal Medya
 • category Küresel Sorunlar ve Müzik
 • category Küresel Sorunlara Cevap Veren Müzik ve Teknoloji
 • category Tüketici Davranışlarında Müzik ve İklim Değişikliklerinin Etkisi
 • category Ekomüzikoloji
 • category Kompozisyonda Çevresel Ses Kaynakları
 • category Mesleki Müzik Eğitimi Kurumlarının Rolü
 • category Müzik Kültürlerinin Sürdürülebilirliği
 • category Müzik Müzeciliği ve Koleksiyonerliği
 • category Müzikte Doğa Sesleri
 • category Müzikte Kosmoloji ve Coğrafya
 • category Müzikte İklim Değişikliğine Tepkiler
 • category Müzik ve İklim Değişikliğine Yönelik Toplum Yanlısı Davranışlar
 • category Müzik ve İklim Konusunda Kitle Davranışları
 • category Müzik ve İklim Konusunda Sanatçı Bireysel Farklılıkları
 • category Ornitolojik Kayıtlar
 • category Peyzaj, Mimarlık, Tasarım ve Müzik
 • category Politik Çevre ve Müzik
 • category Sanatta Sürdürülebilirlik
 • category Sonik Ortamlar Üzerine Perspektifler
 • category Soundscape Çalışmaları ve Müzik
 • category Sürdürülebilirlik Eğitimi ve Müzik
 • category Şarkı ve Müzikte Doğal Afetler
 • category Uygulamalı Etnomüzikoloji

Duyurular

 • campaign
  Sempozyum tam metin yazım kuralları ve gönderim adresi için TIKLAYINIZ
 • campaign
  Sempozyum tören, panel, konferans, konser ve YÖK Başkanımızın ziyaret etkinliklerini YouTube Kanalımızdan izleyebilirsiniz.
 • campaign
  Tüm soru ve görüşlerinizi contact@hisarliahmet.org adresine iletebilirsiniz.
 • campaign
  2. Ulusal Hisarlı Gençlik Seminerleri 19 Mayıs 2022'de yapıldı. Bilgiler için TIKLAYINIZ.
 • campaign
  Sempozyumumuz bu yıl karma/hibrit olarak (yüzyüze+çevrimiçi) yapılacaktır. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.
 • campaign
  Sempozyum tanıtım konserleri devam ediyor: Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.
 • campaign
  Sempozyum basın tanıtımları devam ediyor... Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.
 • campaign
  Çevrimiçi Söyleşi: 'Müzik ve İklim' üzerine neler çalışılabilir? Afiş ve ZoomLink için TIKLAYINIZ.
 • campaign
  12. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Konya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası’nda tanıtıldı. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.
 • campaign
  12. Hisarlı Sempozyum Teması Üzerine: İklim için müzikte neler yapılıyor ve yapılabilir? TIKLAYINIZ.
 • campaign
  11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu tam metin kitapçığını indirmek için tıklayınız.
 • campaign
  Sempozyum bilgilendirme ziyaretleri 16 Kasım 2021 tarihinde Kütahya'da gerçekleştirildi. Ayrıntılar için TIKLAYINIZ.
Duyuru Arşivi

Davetli Konuşmacılar

Bilim Kurulu Başkanı

Katkılarınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz

 • Kültür ve Turizm Bakanı, Sn. Mehmet Nuri Ersoy
 • Kütahya Valisi, Sn. Ali Çelik
 • Kütahya Belediye Başkanı, Sn. Prof. Dr. Alim Işık
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Sedat Murat
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Mehmet Karakaş
 • Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Kazım Uysal
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Vural Kavuncu
 • Anadolu Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Fuat Erdal
 • Kütahya Milli Eğitim Müdürü, Sn. Hasan Başyiğit
 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Sn. İsmet Özotraç
 • Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü, Sn. Zekeriya Ünal
 • Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Sn. Yıldırım Akgül
 • Kütahya Orman Bölge Müdürü, Sn. Hasan Keskin
 • Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü, Sn. İsmail Çatlatan
 • Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Sn. Mustafa Demir
 • Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu
 • Çatık Madencilik, Sn. İsmet Çatık (ANA SPONSOR)
 • Delen Ticaret, Sn. Nihat Delen
 • Kırdar Bilgiören Koleji
 • Kaşi Ahmet Çini Seramik, Sn. Ahmet Özmutaf
 • İzge Yayıncılık
 • Başkent Müzikevi
 • Kütahya Ekspres Gazetesi