Amaç ve Kapsam

“Nasıl seslendirdi(ler)?”

“Nasıl seslendirilmeli(ydi)?”

Bu dört soru, 13. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun belki de en basit izahı. Sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümünde, kapılarını iddialı bir temayla açıyor: Müzik Performansının Kuramsal Art Alanı.

Bilim ve sanat çevrelerinde giderek daha sık kullanılan bir kavram, art alan. Çocuk edebiyatının sosyo-kültürel art alanı ya da Haydarpaşa Garı art alanı tasarımı örneklerinde olduğu gibi. Kanımızca, art alana dair en dikkate değer tanımlama şu: “Bir sözün ya da yazının anlaşılabilmesi için önceden edinilmesi gereken bilgilerin, yaşantıların ve kanıların oluşturduğu zihinsel bütünlük”.

Yakın zamana kadar müzik tarihine ilişkin olarak sunulan tüm materyal, odağına besteciyi ve eseri aldı. Peki ya yorumcu? Müziği salt bir yazı olarak düşünmek, onun anlamını “nota içine gömülü” olarak görmek demek değil mi? İşte, müzik performansı, bu anlamı yeniden üretmemizi sağlayan yegâne şey.

Bu alana yönelik ilk kuramsal çalışmalar, 19. Yüzyıl’da sesin kayıt altına alınmasıyla birlikte doğdu. Bu sayede, o güne dek hep besteci ya da teorisyen tarafından tasarlanan müzikal etki, salt bir tahmin olmaktan öteye geçti; güvenilir işitsel kayıtlar bir “dönüm noktası” oldu. 1970’lere gelindiğinde ise, “bir performans olarak müzik” felsefesini hararetle savunan öncü kuramcılar sayesinde, müzik teorilerinin bir alt disiplini hâline geldi: Performans Analizi.

Müzikte performans, kaçınılmaz olarak şu olguyu beraberinde getiriyor: Yorum. Elbette, bir esere dair biricik ya da farklı seslendirişlerin her birini, kabaca “yorum” olarak tanımlamak mümkün. Ancak, müzik performansının kuramsal art alanı, - yorumun sadece kendisini değil -, yorumu etkileyebilecek tüm süreçlerin irdelenmesini kapsıyor.

Haziran 2023’te, kalitatif bir bilgi şöleninde bir araya gelmek dileğiyle...

Alt Başlıklar

 • category Akustik
 • category Besteci-Yorumcu İlişkisi
 • category Çağdaş Müzik Performansı
 • category Çalgı/Ses Eğitiminde Müzik Performansı Değerlendirme Ölçütleri
 • category Çalgı/Ses Tasarımı ve Yapımı
 • category COVID-19 Sürecinde Müzik Performansı Uygulamaları
 • category Düzenlemeler-Uyarlamalar
 • category Erken Müzik Performansı
 • category Geleneksel Müzik Performansı
 • category Müzik Performansı Eleştirisinde Ölçütler
 • category Müzik Performansında Çalgının Rolü
 • category Müzik Performansında Sınav/Sahne Kaygısı
 • category Müzik Performansında Yaratıcılık ve Esin
 • category Müzik Performansının Fizyolojik Temelleri
 • category Nota-Performans İlişkisi
 • category Otograflar-Edisyonlar
 • category Repertuvar Seçimi
 • category Ses Kayıtları, Mix ve Mastering
 • category Yorum Analizi
 • category Yorumda Estetiğin Felsefî Temelleri

13. Sempozyum Galeri

 • Açılış töreninden: Kütayha Valisi Sn. Ali ÇELİK (soldan dördüncü) ve beraberindeki protokol...
 • Açılış töreni konserinden...
 • Sempozyum açılış töreninden: Soldan sağa, İşadamı Sn. Nihat Delen (Delen Ticaret), Hisarlı Ahmet'in oğlu Mustafa Hisarlı (hemen arkasında eşi), Kütahya İl Emniyet Müdürü Sn. Hakan Sıralı
 • Sempozyum açılış töreni konuşmalarından: Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Sn. Mustafa Kemal ALTINSOY
 • Sempozyum açılış töreni konuşmalarından: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Erhan ÖZDEN
 • Sempozyum davetli konuşmacı Sn. Oscar Macchioni (sağda)
 • İlk gün paneli: Süleyman Şenel (solda) ve Mustafa Hisarlı
 • İlk gün paneli sonrası...
 • Oturumlardan...
 • İkinci gün konferansı sonrası: Gürsel Leblebicioğlu (solda), Uğur Türkmen ve Türev Berki
 • Sempozyum açılış töreni sonu...
 • Oturumlardan: 8. oturum katılımcıları ve oturum başkanı Zafer Kurtaslan (arkası dönük)
 • İkinci gün ikinci konferansı sonrası: Burak Tüzün (solda) ve Türev Berki
 • Oturumlardan: 9. oturum
 • 9. oturum sonu. Katılımcılar ve oturum başkanı Arda Eden (sağdan ikinci)

Tam Metin Kitabı

(.pdf olarak indirmek için tıklayınız)

Program

.pdf olarak indirmek için tıklayınız

Özet Kitabı

.pdf olarak indirmek için tıklayınız

Etkinlikler Takvimi

.pdf olarak indirmek için tıklayınız

Davetli Konuşmacılar

Oscar Macchioni
Gürsel Leblebicioğlu
Burak Tüzün

Bilim Kurulu Başkanı

Türev BERKİ

Bilim Kurulu

Türev BERKİ (Başkan)

Hacettepe Üniversitesi

Abdullah AKAT

İstanbul Üniversitesi

Ahmet Serkan ECE

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Anna MENICHETTI

Cherubini Konservatuvarı (İtalya)

Arda EDEN

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ban JUNRONG

Nanjing Üniversitesi (Çin Halk Cumhuriyeti)

Eylem ÖNDER

Hacettepe Üniversitesi

Gürsel LEBLEBİCİOĞLU

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Hakan CEVHER

Emekli Öğretim Üyesi

John RINK

Chambridge Üniversitesi (İngiltere)

Leonardo de LISI

Cherubini Konservatuvarı (İtalya)

Lilian Tonella TÜZÜN

Anadolu Üniversitesi

Mauricio Funcia De BONIS

Sao Paulo Üniversitesi (Brezilya)

Oscar MACCHIONI

El Paso-Teksas Üniversitesi (ABD)

Şirin Özgün TANIR

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yiğit AYDIN

Bilkent Üniversitesi

Katkılarınızdan Dolayı Teşekkür Ederiz

 • Kültür ve Turizm Bakanı, Sn. Mehmet Nuri Ersoy
 • Kütahya Valisi, Sn. Ali Çelik
 • Kütahya Belediye Başkanı, Sn. Prof. Dr. Alim Işık
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu
 • Hacettepe Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Mehmet Karakaş
 • Dumlupınar Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Kazım Uysal
 • Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, Sn. Prof. Dr. Ahmet Tekin
 • Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı, Sn. Abdullah Damcı
 • Kütahya Milli Eğitim Müdürü, Sn. Hasan Başyiğit
 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Sn. İsmet Özotraç
 • Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü, Sn. Zekeriya Ünal
 • Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Sn. Yıldırım Akgül
 • Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü, Sn. Mustafa Demir
 • Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
 • Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mezunlar Derneği
 • Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği
 • Çatık Madencilik, Sn. İsmet Çatık (ANA SPONSOR)
 • Kütahya Porselen, Sn. Nafi Güral
 • Delen Ticaret, Sn. Nihat Delen
 • Kırdar Bilgiören Koleji
 • Kaşi Ahmet Çini Seramik, Sn. Ahmet Özmutaf
 • İzge Yayıncılık
 • Başkent Müzikevi