Tam Metin Yazım Kuralları

Sempozyum tam metin gönderim adresi: contact@hisarliahmet.org

Metnin tamamı Microsoft Office-Word ortamında, Times New Roman font kullanılarak ve 20 sayfayı geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil).

Sayfa yapısı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk olacak biçimde düzenlenmelidir.

Yazım formatı aşağıdaki gibi olmalıdır:

Başlık, 14 Punto, ilk harfleri büyük, koyu (bold) ve ortada olmalıdır

Özet, en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır (yurtdışı katılımlarda sadece İngilizce özet yeterlidir).

Yazar(lar) Adı, 12 punto ortada olmalıdır.

Yazar(lar) Çalıştığı Kurum ve E-Mail, 12 punto ortada olmalıdır.

Ana Başlıklar, 12 punto, ortada, tüm harfleri büyük ve koyu (bold) yazılmalıdır

Alt Başlıklar, 12 punto, sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu (bold) olmalıdır

Metin, 12 punto, sol ve sağ kenarlara dayalı, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır

Metnin bölümleri (Alt Başlıkları) arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf ortada; Başlıkları, 12 punto, koyu, ilk harfleri büyük olmalıdır

Dipnotlar, 10 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır

Alıntılar (atıflar, göndermeler) yazar soyadı / soyadları, yayın yılı ve sayfa no olarak parantez içerisinde belirtilmelidir (APA 6.0 Yöntemi):

ÖRNEK 1 (tek yazarlı)--> (Türkmen, 2015: 24)

ÖRNEK 2 (iki yazarlı)--> (Green and Goodman 2015: 45) veya (Işıkhan ve Özcan 2008: 13)

ÖRNEK 3 (çok yazarlı)--> (Walter vd., 1995: 25)

ÖRNEK 4 (birden fazla gönderme)--> (Akbulut ve Doğan, 2013: 47; Şencan, 2003:78; Tonta, 2010: 48)

Kaynaklar bildirinin sonunda yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır (APA 6.0 Yöntemi):

ÖRNEK 1 (kitap)--> Türkmen, U. (2015). Müzik Eğitimi, Kocatepe Yayınları, Afyonkarahisar

ÖRNEK 2 (kitap içi bölüm)--> Dillard, J. P. (2020). Currents in The Study of Persuasion. In M. B. Oliver, A. A. Raney, & J. Bryant (Eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research (4th ed.), pp. 115–129. Routledge.

ÖRNEK 3 (e-kitap) --> Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The Big Picture/Academic Writing: The One-Hour Guide (3rd digital ed.), Forlag Publ., https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

ÖRNEK 4 (dergi) --> Park, M.W., & Lee, E. (2013). Similarity Measurement Method between Two Songs by Using the Conditional Euclidean Distance, WSEAS Transactions on Information Science and Applications , Vol. 10, No. 12, pp. 381-388

ÖRNEK 5 (bildiri kitapçığı) --> Ozcan, G., Isikhan C., and Alpkocak, A. (2005). Melody Extraction on MIDI Music Files, In Proc. of 7th IEEE International Symposium on Multimedia (ISM’05), Irvine, USA, pp. 8-17

ÖRNEK 6 (tez) --> Yıldırım, O. M. (2020). Bilgisayar Tabanlı Müzik Analizinde MIDI ToolBox Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Cihan Işıkhan, Müzik Teknolojisi Bilimdalı, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi

Daha fazla kaynakça örneği ve APA hakkında bilgi için tıklayınız.